The Best Funkaso da Miyar Taushe Recipe – Easiest Way to Cook Perfect Funkaso da Miyar Taushe

Posted on

Funkaso da Miyar Taushe Recipe.

Funkaso da Miyar Taushe You can have Funkaso da Miyar Taushe using 5 ingredients and 5 steps. Here is how you achieve it. The Best Funkaso da Miyar Taushe Recipe – How to Make Tasty Funkaso da Miyar Taushe

Ingredients of Funkaso da Miyar Taushe Recipe

  1. You need of Alkama.
  2. It’s of Flour.
  3. You need of Yeast.
  4. It’s of Baking powder.
  5. It’s of Egg and Milk.

Funkaso da Miyar Taushe instructions

  1. Zaki samu alkama da flour dinki ki tache da rariya ki juya a bowl me kyau.
  2. Sai azuba yeast da baking powder da sugar da gishiri kadan a juya.
  3. Sai a fasa Kwai guda 1 azuba aciki a juya a kwa6a sai a rufe a sa a waje me dumi.
  4. Bayan Dan lokaci idan ya tashi sai azuba madara ta ruwa a juya.
  5. Sai a dora pan wuta azuba Mai idan yyi zafi sai a dauko mara me irin kwarya a shafa mai a bayanta asa kwabin sai kisa hannunki ki buda tsakiyar sai asa a cikin Mai a soya.